مقالات علمی

ایمنی وبهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه خانه ها
ایمنی وبهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه خانه ها

کلر گازی است, بی رنگ زرد متمایل به سبز, دارای بوی مخصوص و محرک وزن ملکولی آن ۹۱ ۷۰ و چگالی آن ۴۹ ۲ برابر از هوا سنگین تر است و میتواند به صورت مایع متراکم شود

کلر ...

بیشتر بخوانید »

ویژگی های آب آشامیدنی
ویژگی های آب آشامیدنی

تنها ماده ای که به سه حالت جامد، مایع و بخار در طبیعت یافت می شود آب است. آب برای نوشیدن باید از لحاظ تمیزی و بهداشتی مناسب باشد، میزان مصرف آب بهداشتی برای هر فرد بالغ  2 تا ...

بیشتر بخوانید »

تاثیر سولفات ها و سولفیدهای هیدروژن در آب آشامیدنی
تاثیر سولفات ها و سولفیدهای هیدروژن در آب آشامیدنی

سولفات و سولفید هیدروژن, هر دو شکل نامطلوب بوده و معمولا به عنوان خطری برای سلامتی مطرح نمی شوند. دوشکل از سولفور، معمولا در آب آشامیدنی یافت می‌شود:

سولفات و سولفید هیدروژن، هر دو شکل نامطلوب بوده و ...

بیشتر بخوانید »

اصطلاحات و تعاریف در صنعت تصفیه آب
اصطلاحات و تعاریف در صنعت تصفیه آب

غلظت: واحد بیان غلظت ناخاصی ها در آب، mg/lit یا ppm میباشد که به دو صورت بیان ...

بیشتر بخوانید »