کارتریج UDF-2.5*20 به صورت مؤثری از میزان طعم و بوی بد و نامطلوب آب و نیز کلر آزاد در آب (کلراین) می کاهد. اساس کار این فیلتر بر تماس حدّاکثری با آبی است که از آن می گذرد. این تماسّ باعث می شود کربنِ اکتیو شده در حالت جذب شدیدی که خصوصیّت آنست قرار گیرد. طرّاحی ساختمان این فیلتر به گونه ای است که آب از یک طرف کارتریج وارد می شود و در یک بستر کاملی از کربن اکتیو که تمام طول فیلنر را پوشانده است حرکت می کند و در نهایت از طرف دیگر خارج می شود. در عبور این جریان دو اتّفاق مهمّ رخ می دهد: نخست آنکه کربن اکتیو موجود در فیلتر به سبب سطح تماسّ بسیار بالایی که در خود دارد، بو و طعم نامطبوع را به همراه کلراین آب جدب می نماید و دیگر آنکه به همراه پدهایی که در طرف کارتریج قرار دارد یک فیلتر فیزیکی ۲۰ میکرونی ایجاد می کند تا از عبور ریز کربن ها و سایر ذرّات معلّق در آب جلوگیری کند. اگر میزان کلر آزاد در آب را طبق استانداردهای آب شرب، ۰٫۲ تا ۰٫۸ پی پی ام در نظر بگیریم و میزان تولید آب شیرین دستگاه تصفیه را نیز به اندازه ظرفیت اسمی آن یعنی ۱۸۰ لیتر در روز فرض کنیم، ظرفیت جذب کلر، رنگ، بو و طعم نامطبوع این فیلتر، ۹ ماه است. این در حالی است که تاکنون ظرفیت جذب رایج ترین فیلترهای خارجی موجود و مورد مصرف در ایران، فراتر از ۳ ماه نبوده است. علاوه بر اکتیویته  کربن که نقش بسزایی در جذب ایفا میکند، اندازه ذرات گرانولهای مورد استفاده نیز نقش موثری در کارآیی فیلتر دارند به طوریکه انتخاب ذرات گرانول با سایز مناسب و همچنین توزیع اندازه ذرات مناسب گرانولها، باعث تماس حداکثری آب عبوری با کربن میشود و اثر بخشی فیلتر در جذب را به مراتب افزایش میدهد. شاخصهای موثر مورد اشاره، مانند میزان اکنتیویته کربن، ظرفیت جذب، سایز مناسب و همچنین توزیع  مناسب اندازه ذارت( گرانولها )، مواردی هستند که مورد توجه مهدسین شرکت گواراب، در طراحی و ساخت فیلترهای کربنی بوده است، تا به واسطه ی افزایش کاراآیی و عمر فیلترها،  رضایتمندی و سلامت مشتریان را به ارمغان آورد.

 

خصوصیّات فیلتر UDF-2.5*20:

  • کاهش طعم و بوی نامطلوب آب و نیز کاهش کلر آزاد که در زمره ی عناصر زیان آور آب شرب است.
  • ساخته شده از کربن اکتیو با حداکثر حدب سطحی.
  • ایفای نقش فیلتر فیزیکی جذب ریز کربن ها و ذرّات آزاد بیش از ۲۰ میکرون به صورتی کاملاً مطمئن.
  • اندازه ی ۱۰ اینچ برای سیستم های خانگی.
  • توان و ظرفیت جذب عناصر نامطلوب آب به مدت ۹ ماه به ازای تعاریف اسمی یونیت های خانگی.

تصاویر محصول: