مشخصات فیزیکی:

  • این فیلتر از الیاف مصنوعی پلی پروپیلن ساخته شده است.
  • ابعاد: ۱۰ و ۲۰ اینچ 
  • استفاده از موادّ اولیه در رده کاملاً بهداشتی و مناسب برای آب آشامیدنی
  • استفاده از بسته بندی مناسب و بهداشتی برای جلوگیری از آلودگیهای احتمالی

 

مشخصات عملکردی:

این الیاف فشرده شده اند و لابه لای آنها منافذی به قطر حداکثر ۵ میکرون وجود دارد. با عبور آب از این فیلتر، ذرات معلّق بزرگتر از ۵ میکرون از آب حذف می شوند. گل و لای، شن وماسه، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها در این مرحله از آب حذف شده و آب، عاری از ذرّات مخلوط می شود.

 

زمان تعویض فیلترهای الیافی:

چنانکه در نحوه عملکرد این فیلترها بیان شد، ذرات معلق موجود در آب شهری توسط این فیلترها از آب گرفته می شوند ، این ذرات در اطراف فیلترهای الیافی تجمع می کنند و علاوه بر اینکه باعث کاهش فشار و حجم آب ورودی می شوند ، تبدیل به محل مناسبی  برای رشد میکروارگانیزم های بیماری زا می گردند و در واقع خود منشاء ایجاد آلودگی های ثانویه خواهند شد.

این فیلتر تصفیه آب به رنگ سفید بوده و هنگامی که آلاینده ها از آب حذف می کند به رنگ زرد یا قهوه ای در می آید، که نشان دهنده زمان تعویض فیلتر تصفیه آب پلی پروپیلن می باشد.

تصاویر محصول: